Privacyverklaring

Mijn contactgegevens

Schoonheidssalon Laura
Laura Schreur
Van der Gootsplantsoen 10
8355 CK Giethoorn
0521 36 12 93

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet de schoonheidsspecialist voor de eerste behandeling van alle (medische) gegevens, waarvan de schoonheidsspecialist aangeeft dat deze noodzakelijk of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

De schoonheidsspecialist neemt de persoonlijke gegevens op in een klantenbestand.

De schoonheidsspecialist behandelt de vertrouwelijke gegevens volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De schoonheidssalon zal deze gegevens van de cliënt niet verkopen of doorgeven aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.

De schoonheidsspecialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is vertelt of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialist verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Reacties zijn gesloten.